تبادل
نماد خرید فروش
طلای خوب
طلا (ONS)
USD/KG
USD/TL
EUR/TL
EUR/USD
AED/TL
GBP/TL
JPY/TL
RUB/TL
BGN/TL
QAR/TL
نماد خرید فروش
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
USD/CAD
USD/SAR
USD/SEK
USD/NOK
USD/RUB
USD/BGN
JOD/USD
OMR/USD
USD/QAR
AED/USD
KWD/USD
USD/MAD
فلزات گرانبها
نماد خرید فروش
0.25 GRAM 24K
0.5 GRAM 24K
1 GRAM 24K
2.5 GRAM 24K
5 GRAM 24K
10 GRAM 24K
20 GRAM 24K
50 GRAM 24K
100 GRAM 24K
250 GRAM 24K
500 GRAM 24K
نماد خرید فروش
50 GRAM KÜLÇE
100 GRAM KÜLÇE
250 GRAM KÜLÇE
500 GRAM KÜLÇE
1000 GRAM KÜLÇE
1 KG GRANÜL
نماد خرید فروش
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Tam Altın
Ziynet 2.5
Ziynet 5
Ata Çeyrek Altın
Ata Yarım Altın
RimaGold Tam Ata Lira
Ata 2.5
Ata 5
اطلاعات بازار برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است.
Rima Sarrafiye © 2024. Tüm hakları saklıdır.